Tijdens de periode dat ik borstvoeding geef, kan ik Avonex gebruiken.

Feit

Beperkte informatie die beschikbaar is over de overdracht van interferon-bèta-1a in de moedermelk, in combinatie met de chemische/fysiologische kenmerken van interferon-bèta, duidt erop dat de interferon-bèta-1a-gehaltes die in de moedermelk worden uitgescheiden, verwaarloosbaar zijn. Er worden geen schadelijke effecten op met moedermelk gevoede pasgeborenen/zuigelingen verwacht. Avonex kan tijdens borstvoeding worden gebruikt.


Stel een vraag over dit onderwerp
Gerelateerde feiten en fabels