PML is niet altijd fataal.

Feit

Op 5 juni 2013 is door de fabrikant van Tysabri een analyse van de PML-data gemaakt.Hieruit blijkt, dat sinds goedkeuring door de Amerikaanse FDA er 372 gevallen van PML zijn bevestigd. Hiervan bleken 30 mensen PML zonder klinische symptomen te hebben. Bij deze mensen bleek dat er sprake was van PML op basis van de uitkomsten van MRI. Van de mensen met klinische symptomen heeft driekwart PML overleefd. Van de 30 mensen zonder klinische symptomen leven er nog 29.

Stel een vraag over dit onderwerp