Disclaimer

www.msinbehandeling.nl is een website met onafhankelijke informatie over onder andere medicijnen en behandelmethodes voor ms patienten. De website wordt beschikbaar gesteld en beheerd door het Nationaal MS Fonds.

Doel


Met de website www.msinbehandeling.nl wil het Nationaal MS Fonds aan mensen die te maken hebben met MS, een zo objectief mogelijk platform met informatie bieden over de verschillende medicaties en behandelmethodes die reeds goedgekeurd en op de markt zijn gebracht, als ook middelen die in een vergevorderd stadium van onderzoek zijn. De informatie wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, waarbij het MS fonds streeft naar het geven van zo correct en actueel mogelijke informatie over de meest voorgeschreven medicaties voor mensen met Multiple Sclerose. Om de onafhankelijkheid en de kwaliteit te waarborgen, worden alle te publiceren teksten geschreven door het Nationaal MS Fonds en beoordeeld door een onafhankelijke wetenschappelijke raad bestaande uit in MS gespecialiseerde medische professionals. Het  MS Fonds selecteert de te bespreken medicatie en behandelmethodes en schrijft en levert de teksten daarover aan bij de raad. De bronnen die voor de teksten gebruikt worden zijn afkomstig uit bijsluiters van medicaties, informatie van de European Medicines Agency, College voor Zorgverzekeraars, de Nationale MS Dag, de European Committee for Treatment and Research in MS en brochures van de fabrikanten.

De teksten over de verschillende medicaties bevatten dezelfde type informatie (standaardinformatie). In het geval van een aantal medicaties is een kader “veelbesproken” toegevoegd. Over deze onderwerpen zijn dan veel vragen door mensen met MS gesteld. Het Nationaal MS Fonds kan deze  “veelbesproken onderwerpen” ter sprake  brengen op de website ook al valt deze informatie buiten de standaardinformatie indien zij dit in het belang acht van de gebruikers van de site. 

Auteursrecht


Het MS fonds heeft het auteursrecht op de content van deze site. De content van deze site mag niet worden gekopieerd, bewerkt of vertaald, tenzij er vooraf schriftelijke toestemming is verleend door het MS fonds.

Aansprakelijkheid


Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Het samenstellen van de inhoud van deze site gebeurt met de grootst mogelijke  zorgvuldigheid. Ondanks het feit dat een wetenschappelijke raad de artikelen beoordeelt en goedkeurt is het mogelijk dat gepubliceerde artikelen toch onjuistheden kunnen bevatten. Desondanks kan het Nationaal MS Fonds hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden en geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele  opgelopen schade, die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de informatie op deze site. Het gebruik van de aangeboden informatie geschiedt te allen tijde op basis van eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. Voor het  gebruik van  medicijnen, artikelen over gezondheid of mogelijke behandelingen, dient u altijd contact op te nemen met uw eigen apotheker, arts of specialist.
Het MS fonds kan ook geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid aanvaarden voor de inhoud van gelinkte websites die niet door het MS fonds worden onderhouden. Bijvoorbeeld websites waar het MS fonds naar toe linkt, of websites die verwijzen naar deze site.

Financiering

.
De website www.msinbehandeling.nl wordt financieel mogelijk gemaakt door de fabrikanten van de medicaties. Dit heeft echter geen invloed op de onafhankelijkheid van de website en de objectiviteit van de content die op de website geplaatst wordt. Alle content wordt door een onafhankelijke wetenschappelijke raad voor plaatsing beoordeeld en waar nodig naar eigen inzicht en in volstrekte onafhankelijkheid aangepast.

Privacy


Het MS fonds gaat  zorgvuldig om met uw privacy. (E-mail)adressen of andere persoonlijke informatie zullen niet worden verspreid. Uw e-mailadres zal niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Wij zullen voldoen aan de wettelijke eisen omtrent privacy.