Diagnose MS

Multiple Sclerose (MS) is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. Doordat er iets mis is in het afweersysteem, wordt de laag om de zenuwen (myeline) aangevallen en beschadigd. Zenuwen komen hierdoor bloot te liggen en geven minder goed signalen van en naar de hersenen door. Soms gebeurt dit helemaal niet. Hierdoor kunnen plotseling verlammings- en uitvalsverschijnselen optreden. In de animatie 'Wat is MS?', die hiernaast te zien is, wordt meer uitleg gegeven over MS.

Vage klachten

In eerste instantie ervaren mensen met MS vage klachten zoals tintelingen of oogproblemen. Er wordt nog niet meteen gedacht aan MS. Die klachten worden vaak lang niet serieus genomen en worden bijvoorbeeld verweten aan stress of een griepje.

Neuroloog

Wanneer de stap genomen wordt om naar de huisarts te gaan, dan moet deze een doorverwijzing geven naar de neuroloog. Deze doorverwijzing wordt gegeven wanneer het vermoeden bestaat dat de oorzaak van de klachten in het zenuwstelsel ligt. Een neuroloog kan vaak na een lichamelijk onderzoek, waarbij bijvoorbeeld reflexen worden getest, en een MRI-scan de diagnose MS geven. Soms ontvangt de persoon met klachten de diagnose ‘waarschijnlijk MS’. Na wat onderzoeken kan op termijn de diagnose MS gesteld worden.

Vragen

Veel vragen komen op mensen met MS af die net de diagnose hebben ontvangen. Hoe vertel ik het mijn omgeving? Kan ik nog werken? Kan ik mijn gezinsleven draaiende houden? Maar ook komt de vraag: moet ik een medicijn gaan gebruiken en zo ja, welke? Deze beslissing wordt samen met de behandelaars genomen.

MS in behandeling

Deze website geeft een eerlijk beeld van de medicijnen die nu voor MS op de markt zijn en die in een vergevorderd stadium van onderzoek zijn. Er bestaan helaas geen genezende middelen voor MS. Wel zijn er medicaties op de markt die de ziekte afremmen, een MS aanval kunnen stoppen en die symptomen kunnen aanpakken.

Wat is MS?
Stel uw vraag