Goedkeuring van behandelingen in Nederland

Voordat een medicatie voor MS voorgeschreven mag worden in Nederland, moet het eerst goedgekeurd worden door de European Medicines Agency (EMA). Deze instantie bekijkt de onderzoeken en de resultaten daarvan nauwkeurig die met het middel zijn uitgevoerd. Deze instantie houdt de veiligheid van medicaties in de gaten in Europa.

De EMA heeft verantwoordelijkheden richting de Europese Commissie, het Europees Parlement en alle lidstaten die daarbij horen.

De Amerikaanse instantie met dezelfde taken als de EMA heet FDA: Food and Drug Administration. Als een medicatie door de FDA is goedgekeurd, dan betekent dit NIET automatisch dat de EMA dit ook doet. Zij hebben hun eigen experts die de beoordelingen van medicaties uitvoeren.

Vergoeding zorgverzekeraars

Wanneer het middel geregistreerd staat, dan gaat in Nederland het Zorginstituut Nederland (voorheen genaam: College voor Zorgverzekeringen) zich buigen over de vergoeding van het middel. Zorgverzekeraars mogen vanuit de overheid niet zomaar alle medicaties vergoeden. Dit om zorgkosten beheersbaar te houden. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besluit welke medicaties worden toegelaten tot het basispakket van de zorgverzekering. Dit doet de minister op advies van het Zorginstituut Nederland.

Het Zorginstituut Nederland bekijkt nauwkeurig de onderzoeksresultaten die gedaan zijn met het middel en doet vervolgens een advies aan de minister. In dit advies staat bijvoorbeeld voor welke patiëntengroep  het middel geschikt is en welke criteria daarbij van belang zijn. Ook bekijkt het instituut over tijd de middelen opnieuw en wat de effecten zijn op patiënten om te controleren of het advies nog geldend is. Soms wordt het bijgestuurd. Het Zorginstituut Nederland heeft een duidelijke kwaliteitstaak.