Avonex

Dit is een 1ste lijns medicament dat bij mensen met MS wordt ingezet om de klachten te verminderen en achteruitgang van de ziekte zoveel mogelijk te beperken.

Werkzaamheid

De werkzame stof van Avonex is interferon beta-1a. Dit zijn natuurlijke stoffen die in het lichaam worden aangemaakt en die u tegen infecties en ziekten beschermen.

Toediening

Avonex wordt thuis via een voorgevulde pen (auto-injector) of een (voorgevulde) injectiespuit in de spier gebracht. Bij de eerste dosis krijgt u uitleg van een MS verpleegkundige. De gebruikelijke dosering is één injectie eenmaal per week. Probeer Avonex op dezelfde dag van de week en op hetzelfde tijdstip te gebruiken. De Avonex voorgevulde pen en voorgevulde spuit dient u in de koelkast te bewaren (2 °C - 8 °C). Wanneer een koelruimte niet beschikbaar is, kan de Avonex voorgevulde pen of voorgevulde injectiespuit gedurende maximaal een week bij kamertemperatuur (tussen 15 °C en 30 °C) worden bewaard. De Avonex poeder en oplossing voor injectie (BIO-SET presentatie) kan wel buiten de koelkast bewaard worden beneden 25 °C.

Effect

Het is aangetoond dat Avonex bij mensen met relapsing remitting MS het aantal aanvallen met ongeveer 32% kan verminderen en de toename van invaliditeit met ongeveer 37% kan vertragen (SMPC AVONEX mei 2014). Resultaten worden zichtbaar op lange termijn, na ongeveer 6 - 12 maanden. Dan wordt het aantal schubs geteld en meestal een nieuwe MRI-scan gemaakt. Dit wordt vergeleken met de resultaten van vóór het gebruik van Avonex.

Voor wie geschikt

Avonex kan voorgeschreven worden door de neuroloog aan mensen met relapsing remitting MS. Deze mensen ervaren MS schubs. Het middel wordt steeds vaker vroeg in het ziekteproces voorgeschreven. Ook wanneer er sprake is van een mogelijke eerste MS schub.

Bijwerkingen

De zeer vaak voorkomende bijwerkingen van Avonex zijn griepachtige symptomen, zoals hoofdpijn, spierpijn, koude rillingen of koorts en hoofdpijn. Meestal nemen deze bijwerkingen bij voortzetting van de therapie na drie maanden geleidelijk af. 


Lees vóór gebruik van Avonex ook altijd aandachtig de tekst van de bijsluiter die u vindt in de verpakking.