Lemtrada

Lemtrada (alemtuzumab) is een middel voor de behandeling van volwassenen met zeer actieve Relapsing Remitting Multiple Sclerose (RRMS). Lemtrada is in 2013 goedgekeurd door de Europese autoriteiten (EMA) en is beschikbaar in Nederland. Het wordt vergoed door de zorgverzekeraars.

Werkzaamheid

Lemtrada, waarvan de werkzame stof alemtuzumab is, bindt zich aan een specifiek eiwit, dat zich met name op de circulerende witte bloedcellen bevindt, deze cellen zijn onder andere verantwoordelijk voor de aanvallen op de myeline. Lemtrada zorgt ervoor dat specifiek deze bloedcellen worden afgebroken. Hierna maakt uw lichaam weer nieuwe witte bloedcellen aan die minder tot geen aanvallen op het zenuwstelsel veroorzaken en hierdoor nemen de aanvallen op het zenuwstelsel af. 

Toediening

Lemtrada wordt middels een infuus gedurende twee behandelingskuren toegediend. Bij de eerste kuur krijgt u één infusie per dag gedurende 5 achtereenvolgende dagen. Bij de tweede kuur, 12 maanden na de eerste kuur, krijgt u één infusie per dag gedurende 3 achtereenvolgende dagen.  

Een infusie met Lemtrada duurt ongeveer vier uur. Minimaal 2 uur voorafgaand aan de infusie krijgt u medicatie toegediend en tot in ieder geval 2 uren na de infusie wordt u gecontroleerd op infusie gerelateerde reacties. Tussen de twee kuren in wordt u niet behandeld met Lemtrada. Ook na de tweede kuur heeft het merendeel (60%)  geen aanvullende kuren nodig. Mocht er toch weer ziekteactiviteit ontstaan, dan kan uw neuroloog er voor kiezen om een derde kuur van 3 dagen te geven. 

Voorafgaand aan de infusie met Lemtrada krijgt u Methylprednisolon en andere medicijnen toegediend. Hiermee worden infusiereacties voorkomen en/of beperkt. Omdat infusiereacties tot 24 uur na toediening nog kunnen voorkomen zal uw arts u ook medicijnen voor thuis meegeven, zoals paracetamol en Aciclovir (om een herpesinfectie te voorkomen).

Effect

In klinische studies hadden patiënten die werden behandeld met Lemtrada minder aanvallen en minder kans op verslechtering. Er vond verbetering plaats bij 30% van de patiënten van hun invaliditeit, minder (nieuwe) afwijkingen op de MRI scan en minder verlies van het hersenvolume. Na een periode van vijf jaar blijkt 40% van de patiënten vrij van ziekteactiviteit te blijven en is de vermindering van het hersenvolume in de loop van de tijd vergelijkbaar met de gezonde mensen.

Voor wie geschikt

Lemtrada wordt gebruikt bij volwassen MS-patiënten met Relapsing Remitting Multipele Sclerose (RRMS). Het wordt gebruikt als uw MS zeer actief is, ondanks dat u met ten minste één ander geneesmiddel voor MS bent behandeld, of als uw MS zich snel ontwikkelt.

Bijwerkingen

De meest voorkomende bijwerkingen zijn infusie gerelateerde reacties (tijdens of tot 24 uur na de behandeling), zoals hoofdpijn, misselijkheid, koorts, huiduitslag en vermoeidheid. 

Ook is er een verhoogd risico op infecties. Meest voorkomend: verkoudheid, urineweginfecties, bovenste luchtweginfectie, bijholteontsteking, orale herpes, influenza en bronchitis. Met name in de eerste maand na een kuur. Tijdens de kuren zult u dan ook aanvullende medicatie krijgen om eventuele bijwerkingen te voorkomen of te verminderen. 

Daarnaast is er, tot tenminste 4 jaar na de laatste infusie, een verhoogd risico op het ontwikkelen van andere auto-immuunziekten; schildklieraandoeningen, ITP (te weinig bloedplaatjes) en bepaalde nieraandoeningen, auto-immuun hepatitis en verworven hemofilie A. In het informatieboekje dat u van uw arts ontvangt wanneer u start met de behandeling staat waar u op moet letten om deze bijwerkingen tijdig te signaleren. Bij signalering dient u contact op te nemen met uw arts zodat een adequate behandeling gestart kan worden.

Meer informatie over bijwerkingen en gebruik van Lemtrada kunt u terugvinden in de bijsluiter van Lemtrada. 

Welke onderzoeken kunt u verwachten

Voorafgaand aan de behandeling zal de arts controleren of u in goede gezondheid verkeert en bespreken of u vaccinaties nodig hebt. 

De behandeling met Lemtrada duurt 5 dagen en 12 maanden later 3 dagen, maar iedere maand vindt bloedonderzoek plaats. Voorafgaand aan, en na de infusies elke maand, tot tenminste 48 maanden na de laatste infusie, moet bloed- en urine onderzoek plaatsvinden om de genoemde auto-immuunaandoeningen vroegtijdig op te sporen en adequaat te kunnen behandelen.

Ook is het belangrijk om tussen de maandelijkse onderzoeken in, zelf alert te zijn op symptomen of klachten die kunnen duiden op eventuele bijwerkingen. 

Van uw behandelend arts ontvangt u een handleiding voor patiënten en een patiëntenwaarschuwingskaart die u te allen tijde bij u moet dragen. Hierin staan uitgebreide instructies en aanvullende informatie over klachten en symptomen die kunnen duiden op een bijwerking. 

Bespreek te allen tijde met uw behandelend arts eventuele vragen en/of twijfels over de behandeling of een mogelijke bijwerking. 

Communiceer met uw arts

Als u symptomen van infecties, of andere klachten die u niet kent of begrijpt, ervaart tijdens of na de behandelingskuur met Lemtrada is het verstandig om contact op te nemen met uw behandelend arts. 

Het is belangrijk om betrouwbare anticonceptie te gebruiken tijdens de Lemtrada behandelingskuur en gedurende 4 maanden na de laatste behandelingskuur. Als u in deze periode zwanger wilt worden, neem dan contact op met uw neuroloog of MS verpleegkundige. 

In principe kunt u zwanger worden vanaf 4 maanden na de laatste behandelingskuur.

Ook wanneer u andere of nieuwe medicatie gaat gebruiken (dit geldt ook voor homeopathische middelen) is het belangrijk om te overleggen met uw behandelend arts. 

Meer informatie over bijwerkingen en gebruik van Lemtrada kunt u terugvinden in de bijsluiter van Lemtrada.

Stel een vraag