Tecfidera

Tecfidera (dimethylfumaraat) is een middel dat bij mensen met relapsing remitting Multiple Sclerose wordt ingezet om het ziekteproces af te remmen. Tecfidera is vanaf 1 oktober 2014 beschikbaar in Nederland en wordt vergoed door de zorgverzekeraar. 


Werkingsmechanisme

De precieze werking van het middel bij MS is niet geheel duidelijk. Dimethylfumaraat lijkt ervoor te zorgen dat het afweersysteem van uw lichaam uw hersenen en ruggenmerg niet meer beschadigt. 


Toediening

Tecfidera wordt oraal ingenomen en de behandeling bestaat uit tweemaal daags een capsule. De eerste zeven dagen betreft de dosis 2x 120 mg. Daarna wordt de dosis verhoogd naar 2x 240 mg. De capsule kan zonder of met eten worden ingenomen, maar inname met voedsel wordt aangeraden. Dit kan bijwerkingen positief beïnvloeden. In eerste instantie krijgt de patiënt medicatie voor 5 weken mee. Wanneer bijwerkingen acceptabel zijn dan krijgt de patiënt een herhaalrecept mee voor 12 weken.  


Effect

Tecfidera vermindert het aantal terugvallen en het vertraagt de progressie van invaliditeit en het ontstaan van hersenlaesies. 

Voor wie geschikt?

Volwassenen met relapsing remitting MS.


Bijwerkingen

De meest voorkomende bijwerkingen zijn flushing (blozen) en maag/darmklachten. Ook kan het aantal witte bloedlichaampjes afnemen (een te grote afname wordt ook wel lymfopenie genoemd). Bij enkele patiënten die Tecfidera gebruikten is een ontsteking van de hersenen door een virus, genaamd PML, geconstateerd. Dit is zeer waarschijnlijk geassocieerd met een langdurig laag aantal witte bloedcellen van het type lymfocyten in het bloed. Het is mede daarom belangrijk om uw bloed regelmatig te laten controleren en uw behandeling zorgvuldig te laten monitoren. 


Welke onderzoeken kunt u verwachten

Bloedonderzoek
Voor en tijdens de behandeling neemt de behandelend arts bloed bij u af. Hij of zij checkt op het aantal witte bloedlichaampjes.   

Urine onderzoek
Uw urine wordt bij de start van Tecfidera onderzocht op infecties.  


Communiceer met uw arts

Praat met uw arts voordat u dimethylfumaraat inneemt als u last heeft van:

  • een ernstige nieraandoening
  • een ernstige leveraandoening
  • een aandoening van de maag of darm
  • een ernstige infectie (zoals longontsteking)

Als u symptomen van infecties ervaart vooraf of tijdens het gebruik van Tecfidera dan is het verstandig om uw behandelend arts in te lichten. Voorbeelden hiervan zijn blaasontsteking, keelontsteking, longontsteking, buikgriep en vaginale infecties. Ook wanneer u een laag aantal witte bloedlichaampjes heeft, kunt u dit vooraf aan uw arts mede delen. Evenals andere medische problemen. 

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan altijd contact op met uw arts of apotheker.

Ook in de volgende situaties is het erg belangrijk om te overleggen met uw behandeld arts: 

Als u een capsule vergeten bent of als u een capsule te veel heeft genomen. Wanneer u andere medicijnen naast Tecfidera gaat gebruiken (ook homeopathische middelen), als u zwanger wilt worden of bent en als u wilt stoppen met het middel.


Stel een vraag