Tysabri

Tysabri is een middel dat bij mensen met Multiple Sclerose meestal als 2e lijns medicatie wordt ingezet om het ziekteproces af te remmen.


Werkzaamheid

De werkzame stof van deze remmende medicatie is natalizumab, een eiwit dat zich hecht aan de immuuncellen van ons lichaam waardoor ze niet meer door de bloed-hersen barrière gaan en zo de myelinelaag van de zenuwcellen niet meer kunnen bereiken. Hierdoor kunnen de immuuncellen bij iemand met MS minder schade aanrichten aan het eigen lichaam. Op deze manier worden de ontstekingsprocessen in het zenuwstelsel geremd.

Toediening

Via een infuus wordt Tysabri toegediend onder toezicht van de verpleegkundige. Hij of zij controleert u op ongewenste reacties, tot 1 uur na de toediening. De toediening zal eens per vier weken plaatsvinden en duurt ongeveer 1 uur. U krijgt per infuus een dosis van 300 mg toegediend. De patiënt moet onder toezicht blijven gedurende de periode van het infuus en gedurende 1 uur na het einde van de toediening.

Effect

Tysabri is uitgebreid onderzocht. In klinisch onderzoek is aangetoond dat Tysabri ingrijpt op het ontstekingsproces van MS en daardoor de kans op achteruitgang ongeveer halveert in vergelijking met patiënten die niet werden behandeld. De werkzaamheid van Tysabri kan verschillen per individu.

Voor wie geschikt

Volwassenen met relapsing remitting MS die onvoldoende baat hebben gehad bij 1e lijns medicatie. Of volwassenen met relapsing remitting MS met minimaal 2 schubs in het afgelopen jaar en bij wie de actieve laesies op de MRI-scan significant zijn toegenomen.

Bijwerkingen

De vaak voorkomende bijwerkingen (tussen de 1 en 10% van de patiënten had hier last van) waren: urineweginfectie, pijnlijke keel en loopneus of verstopte neus, rillen, uitslag met jeuk (galbulten), hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, zich ziek voelen (overgeven), gewrichtspijn, koorts en vermoeidheid.

Veelbesproken

Een bijwerking, die zeldzaam bij de Tysabri-gebruikers kan voorkomen, is de herseninfectie PML, Progressieve Multifocale Leuko-encefalopathie, die wordt veroorzaakt door het JC-virus. Ongeveer 50% van de MS patiënten zijn anti-JC virus positief, wat inhoudt dat er antilichamen tegen het JC virus aanwezig zijn in het bloed. Dit toont indirect aan dat je drager bent van het virus. Bij mensen die drager zijn van het JC virus is dit virus doorgaans onschadelijk. Bij gebruik van Tysabri is er een zeer kleine kans dat het virus leidt tot een PML. Het risico neemt toe wanneer er (vooraf) andere medicijnen zijn gebruikt die het immuunsysteem onderdrukken of als Tysabri langer dan 2 jaar wordt gebruikt. Als deze infectie niet tijdig wordt opgemerkt, kan deze leiden tot ernstige invaliditeit en overlijden. Mensen met MS krijgen van de behandelend arts een overzicht mee met symptomen waarop ze moeten letten. Ook zijn regelmatig controles, onder andere met behulp van een MRI scan, noodzakelijk.

Welke onderzoeken kunt u verwachten


MRI:
Wanneer u Tysabri gebruikt, zal uw behandelend arts u minimaal 1 keer per 6 maanden willen zien. Met minimaal een MRI-scan van de hersenen per jaar. De frequentie van de MRI-scan hangt af van onder andere de aanwezigheid van het JC-virus en de ziekte-activiteit.

Voor de behandeling:
Voordat u Tysabri via een infuus krijgt toegediend, kan de behandelend arts mogelijk urine en bloed bij u afnemen om te onderzoeken of u bijvoorbeeld geen last heeft van een blaasontsteking.

Metingen:
De verpleegkundige zal voordat de behandeling start kort met u spreken over Tysabri. Ook zal zij uw bloeddruk, hartslag en temperatuur meten. Dit meten gebeurt ook tijdens en na de behandeling.

Stratify-JCV test:
PML wordt veroorzaakt door het JC-virus. Om te controleren of u dit virus bij zich draagt, wordt bloed afgenomen voor een test om antilichamen tegen het virus aan te tonen. Deze test vindt plaats voorafgaand of tijdens de behandeling. Vervolgens is het mogelijk dat de behandelend arts de test iedere zes maanden herhaalt. Als je geen drager bent van het JC virus wordt je 2 keer per jaar getest omdat jaarlijks de kans aanwezig is om drager te worden. Mensen die geen drager zijn, hebben een kans van kleiner dan 1:10000 om PML te krijgen.

Communiceer met uw arts

Als u een van de volgende bijwerkingen ervaart tijdens het gebruik van Tysabri, dan is het verstandig om uw neuroloog of MS verpleegkundige te raadplegen: verlammingen, een veranderd gevoel in een deel van het lichaam of een verminderde coördinatie over een lichaamsdeel, een sterke toename op het gebied van spraakproblemen, het zicht, sufheid en hoofdpijn, wanneer u epileptische aanvallen krijgt. U last krijgt met plassen, huiduitslag, galbulten en/of erge jeuk, benauwdheid, opgezwollen gezicht of flauwvallen.

Ook in de volgende situaties is het erg belangrijk om te overleggen met uw behandeld arts:
Als u last krijgt van nieuwe MS Klachten die langer dan 24 uur aanhouden. Een schub kan lijken op PML. Als u andere medicijnen naast Tysabri gaat gebruiken (ook homeopathische middelen), als u zwanger wilt worden of bent of als u wilt stoppen met het middel.