Mavenclad


Mavenclad (cladribine tabletten) is een middel dat bij volwassen patienten met zeer actieve relapsing Multiple Sclerose wordt ingezet om het ziekteproces af te remmen. Mavenclad wordt sinds maart 2018 in Nederland vergoed door de zorgverzekeraars.


Werkingsmechanisme

Behandeling met Mavenclad leidt tot minder ziekteactiviteit bij patiënten met Relapsing Remitting Multiple Sclerose (RRMS). Deze behandeling beïnvloedt de werking van het immuunsysteem dat bij MS is verstoord. Bij MS vallen witte bloedcellen, waaronder B- en T-cellen, lichaamseigen cellen aan. Deze worden ook wel auto-reactieve witte bloedcellen genoemd. Mavenclad vermindert tijdelijk het aantal B- en T-cellen. Hierdoor wordt de beschermlaag (myeline) van de zenuwuitlopers minder aangetast. Na de behandeling worden er nieuwe, gezonde B- en T-cellen aangemaakt.

Toediening

Mavenclad is een orale behandeling van maximaal 20 dagen over een periode van 2 jaar (4 x 5 dagen). In jaar 1 wordt behandeld in week 1 en week 5, dit wordt herhaald in jaar 2. Uw arts zal uw gezondheid nog 2 jaar blijven opvolgen; in die periode hoeft u het geneesmiddel niet in te nemen. Tijdens de behandelingsweek moeten 4 of 5 dagen lang 1 of 2 tabletten per dag worden ingenomen. Het aantal in te nemen tabletten per dag is afhankelijk van het lichaamsgewicht van de patiënt. Een Mavenclad tablet is wit en rond met een diameter van 8,5 mm.

Effect

Mavenclad wordt gebruikt voor de behandeling van volwassen patiënten met zeer actieve Relapsing Remitting MS (RRMS). Deze behandeling zorgt bij patiënten met RRMS voor onderdrukking van de ziekte: het aantal relapsen per jaar vermindert, vergeleken met patiënten die een placebo gebruiken. Verder hebben patiënten die Mavenclad gebruiken een kleinere kans op progressie van invaliditeit vergeleken met patiënten die een placebo gebruiken. Ook neemt de ziekteactiviteit zoals die op een MRI zichtbaar gemaakt kan worden af.

Bijwerkingen

Zoals elk medicijn kan ook Mavenclad bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen hiermee te maken. De voornaamste bijwerking is een vermindering van het aantal witte bloedcellen die lymfocyten worden genoemd (lymfopenie). Dit komt voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers en kan ernstig zijn. Lymfopenie kan leiden tot een verhoogde kans op het krijgen van een infectie. Een infectie die vaak voorkomt bij gebruik van Mavenclad is gordelroos. 
PML is een zeldzame herseninfectie die wordt veroorzaakt door een virus en kan optreden bij geneesmiddelen die het immuunsysteem onderdrukken. Hoewel er geen gevallen van PML zijn waargenomen bij patienten met MS die cladribine tabletten innamen, kan men dergelijke gevallen in de toekomst niet uitsluiten. Symptomen van PML kunnen lijken op die van een aanval van MS. De ziekteverschijnselen kunnen bestaan uit veranderingen in stemming of gedrag, periodes met geheugenverlies, spraak- en communicatieproblemen. Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan direct contact op met uw arts, verpleegkundige of dokter. 

Welke onderzoeken kunt u verwachten?

Voordat u start met de behandeling wordt uw bloed onderzocht om te controleren of u Mavenclad kunt innemen zonder verhoogd risico op complicaties. Verder dient er een zwangerschapstest en MRI te worden afgenomen voor start van de behandeling. De arts zal ook tijdens en na de behandeling bloedonderzoek verrichten, 2 en 6 maanden na eerste toediening in beide behandeljaren.


Communiceer met uw arts

In overleg met uw arts kunt u nagaan of deze behandeling geschikt voor u is. Bespreek te allen tijde met uw behandelend arts eventuele vragen en/of twijfels over de behandeling of mogelijke bijwerkingen.


NL/CLA/0619/0012(1) - Approval date 10/2019