Fampyra

Dit is een symptoommedicatie dat kan worden ingezet om het lopen te verbeteren van volwassenen (18 jaar en ouder) met Multiple Sclerose, die als gevolg van MS moeilijk lopen.

Werkzaamheid

De werkzame stof van Fampyra is fampridine. Fampridine is een kaliumkanaalblokker en verbetert de geleiding van de signalen die de hersenen naar de spieren sturen door de kaliumlekkage te stoppen. 

Toediening

Fampyra is in tabletvorm verkrijgbaar op voorschrift van uw behandelend arts. Elke tablet met verlengde afgifte bevat 10 mg fampridine en het wordt 2x per dag ingenomen met 12 uur tussenpauze. 

Effect

Fampyra werkt niet bij iedereen. Uit onderzoek is gebleken dat Fampyra bij ongeveer eenderde1 het loopvermogen binnen twee tot vier weken verbetert. De behandeling wordt dan ook in eerste instantie voor twee weken voorgeschreven. Hierna wordt met een looptest gemeten in hoeverre het loopvermogen is verbeterd. Wanneer geen verbetering wordt aangetoond, zal de behandeling worden gestaakt. 

Voor wie geschikt?

Volwassenen met MS met een beperkt loopvermogen en een EDSS-score tussen de 4 en de 7. 

Bijwerkingen

De meest voorkomende, gevonden bijwerkingen in onderzoeken zijn neurologisch en omvatten toevallen, slapeloosheid, angst, evenwichtsstoornis, duizeligheid, paresthesie (gevoelsstoornis), tremor, hoofdpijn en asthenie (lichaamszwakte).1

Lees vóór gebruik van Fampyra ook altijd aandachtig de tekst van de bijsluiter die u vindt in de verpakking.

Vergoeding

Sinds 1 september 2019 wordt Fampyra (fampridine) vergoed, mits patiënten aan een aantal voorwaarden voldoen. Het medicijn met de werkzame stof fampridine kreeg in 2011 al een registratie van het European Medicines Agency (EMA), maar zat in eerste instantie in Nederland nog niet in het verzekerde pakket. Wel werd het medicijn tussen april 2016 en april 2018 voorwaardelijk vergoed: circa 2.000 Nederlandse patiënten kregen het medicijn tijdelijk vergoed, op voorwaarde dat ze deelnamen aan een onderzoek. Daarna werd het medicijn echter niet opgenomen in het basispakket.
In een kamerbrief informeerde minister Bruins begin augustus 2019 de Tweede Kamer over de toelating van het middel tot het basispakket. Nadat het Zorginstituut het middel in 2018 nog niet goedkeurde, hebben Biogen en de Nederlandse Vereniging van Neurologie (NVN) nader in kaart gebracht bij welke patiëntengroep het medicijn mogelijk wel effectief zou zijn. Naar aanleiding hiervan adviseerde het Zorginstituut de minister om fampridine op te nemen in het basispakket voor een specifieke patiëntengroep en onder duidelijke voorwaarden. Deze vergoedingsvoorwaarden zijn in nauw overleg met de NVN tot stand gekomen. Lees voor meer informatie de kamerbrief.

 
 Stel een vraag